37

قصه انتقام اشوویتس از غزه ...

یا قصه انتقام اوباهاما از اوساماها...

همان داستان آهنگر بلخ و مسگران شوشتر شد!!!

و ما جهانیان کوچ به دست،مرز به مرز...

زمینی را می کوچیم که در رگهایش آب که نه،

انتقام جاریست!!!

برگ های باغ همه ریختند،

سرزمین،زرد و بی بار!!!

گوزن ها شاخ به شاخ هم،

سربازان شهر، سراپا لت و پار!!!

سرزمین من، زمینی بی سر...

افتاده بر پیکر، ابر بی باران شهر!!

جای خاصی است اینجا که هستیم...

جای وداع میهن!

جای خاصی است اینجا که هستیم...

جای وداع خانه مادر!

دشتهای ناز، همه بی آبند،

جان به لب زمین، همه بیمار!

دور باغ های شهر، همه دیوار،

جهان در به در، همه بیزار!

سرزمینمان،زمینی بی سر،

افتاده بر پیکر، ابر بی باران شهر!

جای خاصی است اینجا که هستیم... جای وداع میهن!!!

جای خاصی است اینجا که هستیم... جای وداع خانه مادر!!!

__________________________________________________________

پ.ن1: "زمین" اثر گروه The Ways

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
عادل

شعر بی نهایت زیبایی بود. واقعا لذت بردم. جزو معدود اشعاری بود که در نت خودنم و لذت بردم . مرسی هانیه عزیز