77

نیاز دارم؛

به سفری که...

دلم فقط اونجا آروم میشه!!!

_____________________________________________________________________

پ.ن1: خیلی وقته منتظرم,چرا آخه جور نمیشه؟!!

پ.ن2: فقط 2 روز, قول میدم!!!

/ 7 نظر / 14 بازدید
ساغر

منم دلم سفر می خواد . مقصدشم خیلی مهمه تازه ولی از اون مهم تر جاده است جاده ای که به هیچ جا برسه . . . کاش یکی اول منو می برد مقصد ، بعد هم به جاده مذکور . . . همسفرم نخواستم منم قول میدم . . .

آنا

من نیاز به سفر ابدی دارم..از این دنیا خسته م...

آنا

زودنیست..خسته م..دوست دارم تا ابد بخوابم...

هانیه

ای جان...عاشق این جمله ی سایپا مطمئن شدم.... من دلم سفر میخواد.

مخ تش

اوهوم ... منم سفر میخوام ... . . . . . . [گل]