98

بعضی اتفاقا تو زندگی جزء سخت ترین ها هستن...

اینکه کسایی که دوسشون داری رو ناخواسته از دست بدی...

بدونی از دستت دلخورن و ازت هیچ کاری برای خوب کردن حالشون برنیاد...

باشن ولی سرد.... این خیلی سخته!!!

/ 3 نظر / 11 بازدید
فریاد

سرد بودن...این خیلی سخته...

كورش

هوم[ناراحت]

معمارکوچولو

بعضی اتفاقاهم در لحظه سخت ترینن اما با گذشت زمان خنده دار میشن.[قلب]