85

عجب بساطیه ها!!!

یکی تو را دوس داره...

تو دیگری را...

و دیگری یکی دیگه را!!!!

و همه چه بد سلیقه اید...

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمد

مگه دختراهم عاشق میشن!!!!

آیور

اینقده حال میده ! [نیشخند]

معمارکوچولو

واقعا.آخه چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟