111

جاهای زیادی برای نوشتن اونچه از ذهنت میگذره وجود داره ولی هیچ وقت نمی تونی اونچه که دقیقا حس می کنی رو بنویسی! افکارت دوست دارن بریزن روی صفحه و از زندان ذهنت بیرون بیان ولی نمی دونن چه جوری به خط شن که تمام احساست به اون موضوع رو بیان کنن!

فقط این رو می دونم که برای نظم بخشیدن به ذهنم که شده برنامه امسالم، باید تمام تلاشم رو بکنم که اونچه که باور دارم رو بنویسم تا برای همیشه در ذهن و قلبم ثبت بشه و فراموش نکنم که به خاطر چه چیزهایی امیدوارم و تلاش می کنم!

باید حداقل به خودم نشون بدم که قراره همت بلند داشته باشم...

پس بسم الله...

/ 2 نظر / 15 بازدید
بهـــــــــزاد

رفتی و زیباتر شدی... ماندم و زشت تر شدم.. آری...تو صورتت را بند می اندازی و من چنگ!!!!!

مهدی

احتمال زندگی 23%؟؟؟؟