32

کاش!!!

کمی هم آدم بودم در خیالت...

/ 2 نظر / 11 بازدید
سولماز

گاهی خیلی حس فضولی من گل میکنه! در مورد تو ونوشته هات خیلی کنجکاو میشم و فضول! کلی فکر میکنم تا ببینم ریشه ش چیه! همش منو میذاری توی خماری آبجی!