84

به مرز بندی جغرافیایی اعتقادی ندارم!!

تعجب می کنم...

و تعصب عمیقی روی مرزبندی روحی دارم!!!

غصه می خورم...

/ 3 نظر / 3 بازدید
سولماز

هانی جون یه چیزی در حد ما بگو! مرزبندی روحی!؟؟؟؟؟؟؟ یکم باز کن این پستارو برای مایی که هنوز دیپلم نگرفتیم![نیشخند]

معمارکوچولو

اوهوم.البته گاهی مرزبندی جغرافیایی باعث مرز بندی روحی هم میشه