19

نرگس برای عکاس نمی خندد...

کمک به دانش آموزان  روستای درود زن

/ 3 نظر / 11 بازدید
محمدامین

سلام آبجی جونم خوبی ببخشید دیر اومدم ولی بازم معلوم نیست بیام یا نه آبجی جونم اگه بخوای یه ربات برات درست میکنم هر کاری رو بخوای برات انجام بده مواظب خودت باش

محمدامین

سلام آبجی جونم خیلی دوست دارم منو تو دو راهی انداختی عزیزم ببین اصلا میخوای خودم بشم رباتت برات ظرف بشورم درساتو بخونم خونرو جارو کنم و...[گل]

سولماز

هانیه آهنگ یاسو شنیدی که برای همین خونده؟ خیلی دردناکه، سخت این نرگس و درک میکنم! هرچند که عملم بشه باز اون نرگس قبلی نمیشه