86

گاهی باید نگاه خدا رویت سنگینی کند...
و برای لحظه ای هم که شده به سمتش برگردی و ...
به رویش لبخند بزنی!!

/ 3 نظر / 12 بازدید
َAli

یک ساعت که آفتاب بتابد خاطرات آن همه شبهای بارانی از یاد میرود. این است حکایت آدمها. سلام با شبهای بارانی منتظر حضوت هستیم.خوشحال میشیم اگه افتخار بدی و به ما سر بزنی.

معمارکوچولو

سلام آبجی جونم کاش همیشه متوجه نگاه های خدا بشیم.[قلب]

فرزانه

[لبخند]