113

آدم ها ... بیاین خوب باشیم!
.
وقتی که شما به خاطر منافع خودتون، حق کسی دیگه _ حتی یک حق معمولی _ رو زیر پا می گذارید، اگر اون شخص "حرمت" بفهمد و "صبر" داشته باشد، شاید هیچ وقت واکنشی از جانب او دریافت نکنید،

ولی مطمئن باشید حداقل از نعمت "دوست داشته شدن" از طرف این شخص محروم می شوید برای همیشه! این رو هم وقتی می فهمید که ازش خیلی فاصله گرفتید!

و دیگه اینه "حق الناس" شوخی بردار نیست!!! یک روزی نتیجه ش رو مشاهده می کنید!

پس وظیفه خودمون بدونیم که حواسمون به حق مردم باشه و "عمد" یا "غیر عمد" اون رو پایمال نکنیم!

/ 0 نظر / 15 بازدید