108

می خواستم بعد از مدتی آرامش بگیرم!

یک روز نشده،

تشویش و استرس جایگزین شد...

/ 2 نظر / 13 بازدید
فریاد

همیشه همین طوره...همیشه کسی یا جیزی هست که توی یک برکه ، سنگ پرتاب کنه! برات از خدا آرامش بی پایان می خوام...

شالیزار

هانیه جان خیلی کم کار شدی ها خانووم[چشمک] البته حق داری ترم آخری و حسابی سرت شلوغه. هفته ی بعد یه وقت به ما بده[نیشخند]