157

22 روز معرکه...

و به یاد ماندنی...

______________________________________________________________________

پ.ن1: شکستن دل آسونه بدست آوردنش سخته! کسی که بتونه دلی رو بدست بیاره یعنی ارزش بهترین ها رو داره!

پ.ن2: خدایا همه آدما رو خوشبخت کن! از همون روشی که به نظر خودت درست تره!

پ.ن3: ایمان بیاریم که همه چیز دست خداست:)

/ 0 نظر / 23 بازدید