36

زیادی تک هستی!!!

برای منی که...

می خواهم الگویم تو باشی!!!

_____________________________________________________________

پ.ن1: و تو... می تونستی برام بهترین راهنما باشی... چرا با خشک نشون دادن مذهب، منو فراری می دی؟( قضیه این یکی با اونی که بالا نوشتم فرق داره... دقت کن)

پ.ن2: ولی با این حال... دوستت دارم بیشتر از خودت... مطمئن باش

پ.ن3: دوس دارم سرمو بکوبم به دیوار... متٱسفانه دیوار استحکام کافی رو نداره که مغزم رو متلاشی کنه!

پ.ن4: خدا ترم بعد رو به خیر کنه! ایشالا بقیه پستا رو از دیوونه خونه می فرستم:دی

/ 2 نظر / 13 بازدید
سولماز

اگه قرار بود الگوت تک نباشه که دیگه الگو نبود عزیزم! ای بابا پس میای پیش خودم از این بعد و با هم می آپیم!

معمارکوچولو

نمیدونم چی بگم؟فقط امیدوارم رفتارو گفتارمون باعث نشه کسی از دین زده بشه.