107

مهربونی که همیشه هستی....

خیلی خوبه که هستی!!!

همین که هستی دلیلی میشه واسه ادامه دادن...

خیلیا گمت کردن و سرگردانن

خوشحالم که بهم افتخار اینو دادی که یادت باشم... بنده ت باشم...

/ 3 نظر / 11 بازدید
فریاد

امیدوارم همیشه باهاش باشی...تجربه ی از دست دادنش خیلی سخته...چند سال پیش تجربه کردم...تلخ بود مثل زهر!