68

از دوستی های شرطی،

لطایف اجباری ،

مهربونی های منطقی،

....!!!

___________________________________________________________________

پ.ن1: ... متنفرم

پ.ن2: اگه همین الان فکر می کنی مجبوری که اینجا باشی... برو بیرون

/ 7 نظر / 11 بازدید
انا

منم دقیقا از همین دوستی ها متنفرم ولی...ظاهرا به قول قدیمیا دوره عوض شده انگاری که باید به این نوع دوستی تن بدیم و قبول کنیم..منکه برای بقای خودم مدتیه دارم تمرین میکنم که با بعضی ها نوع دوستیم شرطی و منطقی باشه...متاسفانه...

گلنوش

با من بودی [گریه]

گلی

بااااااااااااااااشه کلی واسه مون دعوت نامه فرستادی که بیایم بگی برو بیرون[دلشکسته] باااااااااااشه اصلا ما که داشتیم می رفتیم روی یه پل خودمونون بندازیم پایین دیگه چرا نذاشتی قبل از مرگ ندونیم که ازمون متنفری؟؟[دلشکسته] مهسا هم که عاشق منطقی[دلشکسته] [دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته] آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاه ما که میدونیم با مایی اما میگی با ما نیستی که رد گم کنی[دلشکسته] اگه راست میگی بگو با کی هستی[نیشخند]

مهسا...

نه بچه ها با شما نبود من میدونم با من بود[ناراحت]گلی هم که گفت از منطقیش معلوم بود با منه! بقیه اش هم نکات انحرافیه!!!! همیشه با من بدرفتاره! برو با همون شیما جونت[دلشکسته]

انا

اونوقت این وسط تو چرا به خودت گرفتی؟؟؟؟ من نظرمو در مورد پستت گفتم..نه در مورد احساسم نسبت به تو...اگه قراربود در مورد احساسم نسبت به تو صحبت کنم واست خصوصی میذاشتم...بیام بزنمت؟؟؟؟؟[عصبانی]...همچنان من دوستت دارم....بی هیچ قیدو شرطی...کامنتم در مورد آدمایی که دوروبرممن و اکثریت افراد روتشکیل میدن ..نه دوستام...

انا

قول..قول..قول..دوستت دارم تا ابد...

گلنوش

[نیشخند]