137

من باب پست قبل...

______________________________________________________________________

پ.ن1: تا آخر کار رو انجام میدم! ولی مطالعه م کمه! می تونستم وقتی کار تموم شد من باب قوانین اون طرح یک سرچی بکنم... ولی نکردم

پ.ن2: ازین به بعد قبول کردن بی چون و چرای نظرات بقیه ممنوع... قبلش فکر، تحقیق و در پایان... تصمیم گیری

/ 0 نظر / 13 بازدید