150

وقتی یک فیلم می تونه به آدم انگیزه فوق العاده بده!

نشون بده غصه هات خعلی در برابر غصه های ادمای بزرگ، کوچیکه...

بگه اگر روی ایده هات و باورهات ثابت قدم باشی، می تونی حتی وقتی دور و وریات ازت متنفرن، اونا رو متحیر، شیفته و طرفدار خودت کنی!

و بگه بعضی وقتا منطق چقدر می تونه بی رحم باشه و تو رو رودررو با وجدانت قرار بده!

______________________________________________________________________

پ.ن1: The Imitation Game! فیلمی که امشب علیرغم خیلی از فکرای خزعبل و ناراحت کننده درون ذهنم و حال بدم، بهم انگیزه "فکر کردن مثبت" داد!

پ.ن2: باعث شد یه کار نصفه کاره م رو با انگیزه تموم کنم و برم قسمت بعد.. این برای من عااالیه!

پ.ن3: باید یک انگیزه همیشگی باشه! هلم بده سمت جلو :)

/ 0 نظر / 23 بازدید