33

می دانم آزادی!!!

آزاد از نظر من، عقیده من، فرهنگ من....

اما...

می تونم ازت ناامید بشم!نه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن1:سر هر چیزی که نباید غصه بخورم... بس کن دیگه!!!

پ.ن2: بعضی مواقع دوست داشتن توقع ایجاد می کنه! این بده.... چند بار با خودت تکرار کن!!!

پ.ن3: احتمالا شما هم همین حس منو دارین!یا نه بهش حق میدین!

پ.ن4: اصلا به من چه!؟

/ 3 نظر / 3 بازدید
سولماز

بعضی مواقع نه! همیشه دوست داشتن زیادی توقع ایجاد میکنه! بعدشم غصه چیه دختر؟ چرا یکم به اطرافت نگاه نمیکنی تا ببینی غصه یعنی چی و همش تریپ غم و غصه به خودت نگیری؟ دیگه نبینم از غصه بگیا! باشه عزیزم؟

معمارکوچولو

خیلی از مشکلات ما به خاطر توقعاتیه که از بقیه داریم.نمیدونم جمله از کیه ولی میگه برای اینکه زندگی راحتی داشته باشی از هیچ کس توقع نداشته باش.[قلب]

هانیه

نمیدونم.............[متفکر][متفکر]