احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
59

همیشه کسانی هستند که برای تو...

نادرستی مسائلی _ با 1001 دلیل _ را اثبات می کنند که....

برات درستیشون بدیهیه _ بی هیچ دلیلی شاید _

ولی اون مسائل هنوز واسه تو بدیهین...

تو قلبت!!!

_________________________________________________________________

پ.ن1: و این سرنوشت هرروز منه.... هرروز من!!!!

...

()همراه     link     ۱۳٩۱/۳/۸ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :