احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
4

تازهـ شناختم....

نگاهی را کهـ در چشمانم رسوخ می کرد و روحم را بهـ اوج می رساند،

                                                                                            چهـ زلال بود...

صدایی کهـ گرمایش وجودم را به آتش می کشید،

                                                                     چهـ مهربان بود...

دستی کهـ دستم را آرام می فشرد،

                                                چهـ منجی بود...

شانهـ ای کهـ تکیهـ گاهم بود،

                               چهـ وسیع بود...

حیف...

من هنوز همان آدم دیروزم!!!

با نگفتن های بسیار...

اعتراف این شناخت هم بهـ دلم می ماند!!!

و روزی حسرت زده،زمزمهـ اش خواهم کرد!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن1: اعتراف این شناخت واقعا سخته!!!  

پ.ن2:اعتراف می کنم... پدر عزیزم... بیشتر از اونچه فکرشو کنی دوستت دارم!!!

پ.ن3: چقدر نوشتن این جملات شاعرانه لذت بخشه!!!

 

                    

-

...

()همراه     link     ۱۳٩٠/٦/۱٢ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :