احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
43

آرزو کنیم...

در رفتار.... گفتار... و عملمان چنان باشیم که...

دایره وجودمان به بینهایت های کمال رسد و ...

همه اینها را از خدایی بدانیم که خودش بی نهایت بی نهایت هاست!!!

روز مهندس گرامی باد.

________________________________________________________________

... 

...

()همراه     link     ۱۳٩٠/۱٢/٥ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :