احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
2

این روزها....

کهـ از خونهـ آرزوهــــــــام دارم جدا میشم،

تازهـ می فهـــــــــمم کهــ ...

دل کندن از زندگی چقــــــــــــــــــــدر می تونهـ سخت باشهـ !!!

نهـ اینکهـ زندگیــــــــــــم، همون زندگی رؤیاهامهـ .... نهـــــــ !!!

ولی بهـ جسمم وابستم...

غم تو دلم خونهـــ کردهـــ !!!

...

()همراه     link     ۱۳٩٠/٦/۸ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :