احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
39

کاش اکنون...

همچون عقاب جوانی بودم،

که مادرش...

از صخره های سرد زمانه او را به پایین می اندازد،

و به دست باد می سپارد،

تا...

رسم پرواز بیاموزد!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: و ایمان داشته باشد که فرزندش می تواند پرواز کند...

پ.ن2: از من پر و بال بسته چه انتظاری جز آرزوی پرواز داری؟!

پ.ن3: اینگونه است که عقابان این دیار... همه در جوانی پیر می شوند!!!

...

()همراه     link     ۱۳٩٠/۱۱/۱٧ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :