احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
34

جای سوزن انداختن نیست...

در میان افکار آشفته ام!!!

نگران نباش ...

هر چقدر که خواستی دور شو!!!

جای رؤیایت در ذهنم محفوظ است...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن1: همه اش تصمیم تصمیم.... همه هم از روی احساس

پ.ن2‌: زیادی به دیگران بها میدم. نه؟ در این رفتارم 100٪ تجدید نظر خواهم کرد.

پ.ن3: هیچ جایی وجود نداره که خودمو از شر افکارم خالی کنم... هیچ جایی

پ.ن4: استادا دارن بد اذیت می کنن...بـــــــــــــــــــــــــــــــد

...

()همراه     link     ۱۳٩٠/۱۱/٥ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :