احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
33

به من چشم غره می رود....

و من نگاهم را آنقدر می چرخانم که در نگاهش گره نخورد!!!!

می ترسم باز دعوایم کند و...

من باز زیر قولم بزنم!!!

__________________________________________________________________

پ.ن1: عقل مستبد رو می گم!!!

پ.ن2: اخه عقلم انقد یخ... یکم بخند بابا شاد شیم!!!

پ.ن3: گیـــــــــــــــــــــــــــــــر نده عزیز من!!! اشتباه نمک زندگیه جاااانم!!!

پ.ن4: خوبه دارم به مرز جنون نزدیک می شم... یواش یواش

پ.ن5: ابلهنیشخند

...

()همراه     link     ۱۳٩٠/۱٠/٢۸ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :