احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
22

دارم سعی می کنم

تکه های پازل زندگیمو به هم وصل کنم!!!

ولی...

خیلی از تکه ها وصله ناجورن!!!

خیلی از تکه ها گم شدن!!!

بی خیال ساختن...

رؤیای زندگی قشنگتره!!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن1: یاد شب یلدای سالهای قبل بخیر!!!! این بی رونقی
امسال .... همه می دونیم تقصیر منه
!!!

پ.ن2: روزهای سختی در پیشه!!!

پ.ن3: ... بازم نمیشه خیلی چیزا رو گفت!!!

...

()همراه     link     ۱۳٩٠/۱٠/۱ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :