احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
17

کاش

کاش کمی ....

کاش فقط کمی بد بودی!

که بتونم امروز واسه این همه تنهاییم نفرینت کنم!

یا کاش

کمی از خوبیهات نصیب من می شد

که امروز به این همه نفرین دچار نباشم!!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن1: تو این ایام پر سوز و گداز التماس دعا شدید از همتون!!! واقعا نیازمندم ناراحت

پ.ن2: افسوس

پ.ن3: دیدین از امریکا باختیم؟!!! نگران

 

...

()همراه     link     ۱۳٩٠/٩/٦ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :