احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
103

مرگ...

خیلی بهمون نزدیکه

_______________________________________________________________

درست وقتی که فکرشو نمی کنیم بهمون نزدیک میشه! اونقد آروم که حتی خودمونم صداشو نمی شنویم و از دیگران می شنویم که کنار گوشمون داشته زمزمه می کرده "زیاد وقت نداری! زودتر به خودت بیا و کارای اشتباهی که کردی رو درست کن".

کاش بشنویم

...

()همراه     link     ۱۳٩٢/۸/۱٧ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :