احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
90

در درستی فرمول ها که شکی نیست؛

مشکل از آنجا آغاز می شود که ...

از ابتدا، راه را اشتباه آمده باشیم!!!

...

()همراه     link     ۱۳٩٢/۱/۱٥ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :