احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
5

می گویی

زمان برای حرفهای نگفته زیادهـ

ولی نمی دانی

احتمال اینکهـ زمانی باشهـ

و بهـ همراهـ اون من و تویی هم باشیم

تنها 23 درصدهـ

و احتمال گوشی برای شنیدن

و نگاهی برای دیدن

در اون زمان

کمتر از 23٪

پس اکنون نگفتهـ ها رو ماندگار کن!

_______________________________________________________________

پ.ن1: منتظرم

پ.ن2: عادت کردن هم نعمتیه ها

پ.ن 3: ....

...

()همراه     link     ۱۳٩٠/٦/٢٤ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :