احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
86

گاهی باید نگاه خدا رویت سنگینی کند...
و برای لحظه ای هم که شده به سمتش برگردی و ...
به رویش لبخند بزنی!!
...

()همراه     link     ۱۳٩۱/۱٠/٧ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :