احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
84

به مرز بندی جغرافیایی اعتقادی ندارم!!

تعجب می کنم...

و تعصب عمیقی روی مرزبندی روحی دارم!!!

غصه می خورم...

...

()همراه     link     ۱۳٩۱/٩/٢٤ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :