احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
83

حضور بعضی انسانها،

چه کمرنگ و چه پررنگ،

چه طولانی مدت و...

 چه لحظه ای،

در زندگی بعضی انسان های دیگر،

اشتباهیست!!!

______________________________________________________________________

؟

...

()همراه     link     ۱۳٩۱/٩/۱۳ - H

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :