احتمال زندگی
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     
آرشیو وبلاگ
نویسنده: بهناز - ۱۳٩٥/٩/۱
بیاید یه لیست بنویسیم طوری که هر سطرش با این کلمه شروع شه:
"چقدرخوبه که"...
مثل این:
چقدر خوبه که میتونم هنوز لبخند بزنم
چقدر خوبه که سالمم
چقدر خوبه که خانوادم رو دارم
خداجون شکرت
نویسنده: بهناز - ۱۳٩٥/٩/۱
ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﭼﮑﺎﺭﻩ ﺷﻮﯼ؟
ﮔﻔﺖ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﻮﻡ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ
ﮐﻮﺩﮎ ﮔﻔﺖ؛ ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ
نفهمدید
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :